skip to Main Content

Chính sách bảo mật

Chúng tôi lưu trữ thông tin gì? Mọi nỗ lực giữ vững dịch vụ không đơn thuần là chúng tôi chỉ tạo hoặc lưu trữ thông tin khách hàng.Chúng tôi chỉ lưu lại PII (Personally identifiable information – thông tin…

Read More
Back To Top
0946424274